2017-11-14

DYLAN AMHRÁN 4 - RING THEM BELLS

Buail na Cloig/ Ring them Bells

Buail na cloig, a bhodaigh
Ó chathair úd na néal
Buail na cloig ó na tearmainn
Thar na gleanntáin go réidh
Táid leathan táid domhain
Is an saol bun os cionn
Is an t-am ag rith ar gcúl
An bhrídeog leis is trua.

Buail na cloig, Naomh Peadar
Áit a séideann gaoth
Buail na cloig le do chrua-lámh
Chun go dtuigfidh gach n-aon
Ó tá ’na bhuaicthráth
Sa bhaile, ar an má,
Is tá fuineadh gréine i ndán
Don bhó bheannaithe bhán.

Buail na cloig, a Mharta.
Do mhac an bhochtáin
Buail na cloig chun go gcloisfidh cách
Aon Dia amháin
Ó an t-aoire tá fá shuan
An tsaileach faoi ghruaim
Is tá caoirigh an tslé’
’Dul amú.

Buail na cloig do na daill is bodhráin
Buail na cloig dúinn go léir atá ar fán
Buail na cloig do bheagán an áidh
’Thabharfaidh breith ar an gcóip nuair ’thagann an lá
Buail na cloig, ar eite an t-am,
Páiste ’ligeann glam,
An neamhurchóid gann.

Buail na cloig, a Chaitríona
Ó do sheomra gach lá
Buail iad buail ón daingean
Don lile ’tá faoi bhláth
Línte – ‘’Dhia na bhFeart
Trodaireacht lán de neart
Is nil achar ann a thuilleadh
’dir ceart is mícheart.

Ring them bells

Ring them bells, ye heathen
From the city that dreams
Ring them bells from the sanctuaries
’Cross the valleys and streams
For they’re deep and they’re wide
And the world’s on its side
And time is running backwards
And so is the bride

Ring them bells St. Peter
Where the four winds blow
Ring them bells with an iron hand
So the people will know
Oh it’s rush hour now
On the wheel and the plow
And the sun is going down
Upon the sacred cow

Ring them bells Sweet Martha
For the poor man’s son
Ring them bells so the world will know
That God is one
Oh the shepherd is asleep
Where the willows weep
And the mountains are filled
With lost sheep

Ring them bells for the blind and the deaf
Ring them bells for all of us who are left
Ring them bells for the chosen few
Who will judge the many when the game is through
Ring them bells, for the time that flies
For the child that cries
When innocence dies

Ring them bells St. Catherine
From the top of the room
Ring them from the fortress
For the lilies that bloom
Oh the lines are long
And the fighting is strong
And they’re breaking down the distance
Between right and wrong