2017-11-12

Bob Dylan: An Tionscadal Gaspal




Tá a fhios ag an saol mór gur bronnadh an Duais Nobel ar son na Litríochta ar Bob Dylan. Is mian le IMRAM gné neamhghnách de chorpas Dylan a léiriú, an ceol gaspal. I measc na n-amhrán a chanfar beidh What Can I Do For You, aistrithe anseo ag Gabriel Rosenstock.

CAD AB ÁIL LEAT DÍOM?

Uaitse a fuaireas an uile ní
Cad ab áil leat díom?
Thugais domsa mo shúile cinn
Cad ab áil leat díom?

Tarraingthe ón daoirse, dhein mé a athnuachan im’ chroí
Shásaigh an t-ocras a bhí orm go síoraí
D’oscail an doras nach ndúnfaidh éinn’ agus is leathan mar a bhí,
Is roghnaigh Tú mé, an beagán atá íon,
Cad ab áil leat díom?

Ar mo shonsa sea fuair Tú bás
Cad ab áil leat díom?
Is do mhínigh Tú an uile chás
Cad ab áil leat díom?

Nuair a shaolaítear neach, sea bíonn na splancacha san aer,
Is is saoi é dar leis féin agus bíonn air géilleadh don bhréag
Cé a shábhálfadh é is teacht idir é is éag?
Bhuel, dheinise é is níl aon ní fágtha dúinne le cur i gcrích
Cad ab áil leat díom?

Thugais dúinne gach a bhfuil faoin ngréin
Cad ab áil leat díom?
Thugais domsa an bheatha féin
Cad ab áil leat díom?

Tuigim gach aon ní faoi nimh, tuigim arraing mar bhíos i nguais
Cuma liom an tslí bheith garbh, léirigh dom a tús
Aon ní is áil leat féin, inis dom, a Rún
Bhuel, níor thuilleas-sa é ach féach gur tháinig mé tríd
Cad ab áil leat díom?

WHAT CAN I DO FOR YOU?

You have given everything to me
What can I do for You?
You have given me eyes to see
What can I do for You?

Pulled me out of bondage and You made me renewed inside
Filled up a hunger that had always been denied
Opened up a door no man can shut and You opened it up so wide
And You’ve chosen me to be among the few
What can I do for You?

You have laid down Your life for me
What can I do for You?
You have explained every mystery
What can I do for You?

Soon as a man is born, you know the sparks begin to fly
He gets wise in his own eyes and he’s made to believe a lie
Who would deliver him from the death he’s bound to die?
Well, You’ve done it all and there’s no more anyone can pretend to do
What can I do for You?

You have given all there is to give
What can I do for You?
You have given me life to live
How can I live for You?

I know all about poison, I know all about fiery darts
I don’t care how rough the road is, show me where it starts
Whatever pleases You, tell it to my heart
Well, I don’t deserve it but I sure did make it through
What can I do for You?