2021-01-26

Leigheas

Leigheas

Ní thuigeann tú gur tú féin an leigheas
Tú féin is cúis leis an tinneas - níl a fhios agat é!
Neach suarach atá ionat (dar leat féin)
Le fírinne, is mó ná an chruinne féin thú.
Is tusa an Leabhar gan cháim
Ina mínítear an Mhistéir go hiomlán.
Is tú an Eisint, croí na hEisinte . . . an Lár
Is tú an ní nach féidir a bheith ann!

Hazrat Ali (601-661)

Remedy

You are unaware: in you is the remedy
You cause this illness - you don't get it!
What a puny creature you are (or so you think)
If the truth be told, you are more immense than the universe.
You are the Book that is free of error
All the letters in it spell out the Mystery.
You are Being, the very heart of Being  . . . the Essence
You are That which cannot be!