2017-05-11

An Dubh Dáiríre í Mo Mháthair

An dubh dáiríre i mo Mháthair Syama?
Deir daoine gur dubh atá Cailí,
ach ní aontaíonn mo chroíse leo.
Más dubh atá Sí
conas a shoilsíonn Sí an domhan go léir?
Uaireanta is bán í mo Mháthair,
uaireanta buí, gorm, is dearg.
Níl aon chur amach agam Uirthi.
Tá mo shaol caite agam ag iarraidh Í a thuiscint.

Is Damhna Í,
is Spiorad,
ansin is Folús glan.

Is fuirist a fheiscint
agus Kamalakanta ag machnamh
         air seo go léir
conas a chuaigh sé as a mheabhair

Kamalakanta

Is My Mother Really Black

Is my black Mother Syama really black?
People say Kali is black,
but my heart doesn’t agree.
If She’s black,
how can She light up the world?
Sometimes my Mother is white,
sometimes yellow, blue, and red.
I cannot fathom Her.
My whole life has passed
               trying.

She is Matter,
then Spirit,
then complete Void.

It’s easy to see
how Kamalakanta
     thinking these things
went crazyFrom: Singing to the Goddess.
trans. Rachel Fell McDermott