2013-01-28

Tráth Cois Cósta

Sceirí cois Cósta le Caspar David Freidrich

Once By the Coast
the sasquatch dreamed
he had found another:
one with whom
his race would continue

he awoke

rocks they were
in the sea
bare reefs

Tráth Cois Cósta
taibhríodh don sasquatch
go raibh neach aimsithe aige:
an té lena mbuanódh sé
a chine

dhúisigh sé

ní raibh iontu ach carraigeacha
san fharraige
sceirí loma