2013-01-27

Nuair a d'Fhéach Sé an Fhuinneog Isteach

When He Looked in the Window
the sasquatch saw a creature
seated on a chair
feet up
reading a newspaper
smoke coming out of his mouth

a glass of blood beside him
Nuair a d'Fhéach Sé an Fhuinneog Isteach
chonaic an sasquatch neach
ina shuí i gcathaoir
a chosa in airde aige
nuachtán á léamh aige
gal ag teacht amach as a bhéal

gloine fola taobh leis