2015-11-01

Teifigh/ Refugees

Teifigh

Ar an taobh eile den ghrianghraf
scríobhaimse chun a mheabhrú dom féin
ní cén áit is cathain ach cé atá ann

Nílimse sa ghrianghraf

Fágadh sinn gan faic na ngrást
le tabhairt linn
An grianghraf seo amháin

Iompaigh é agus feicfidh tú mé

An tusa atá sa ghrianghraf sin, fiafraítear díom
Níl fhios agam cad is ceart a rá

               (Irish version: Gabriel Rosenstock)

Refugees

   By Yiorgos Chouliaras

On the other side
of the photograph I write to remind myself
not where and when but who

I am not in the photograph

They left us nothing
to take with us
Only this photograph

If you turn it over you will see me

Is that you in the photograph, they ask me
I don’t know what to tell you

Translated from Greek by David Mason and the author