2015-11-13

Dánta frithchogaidh/ Anti-war poems

As an leabhar I OPEN FIRE le David Pol (Punctum Books, 2014).

Is féidir an leabhar ar fad a léamh ANSEO:
http://punctumbooks.com/titles/i-open-fire/


LIFE


I execute my life
by firing squad.
And when my life
falls to the ground
I run to it calling out
that it was just a joke.
But my life is dead.
I don’t know
how to live with that.

AN SAOL


Cuirimse mo shaolsa chun báis
le scuad lámhaigh.
Agus nuair a thiteann mo shaol
go talamh
rithim chuige is mé ag glaoch os ard
nach raibh ann ach jóc.
Ach tá mo shaolsa marbh.
Níl a fhios agam
conas maireachtaint leis sin.