2018-04-15

DYLAN - NO TIME TO THINK/ LE hAGHAIDH SMAOINTE NÍL AM

LE hAGHAIDH SMAOINTE NÍL AM

Sa bhás, tá an bheatha an bhean is an leanbh
Ag suansiúl ‘n aghaidh balla ’d bhrionglóid
Id’ shaighdiúir na trócaire, do mhallacht is fuar
“Mura bhfuil sé le trust, slán go deo.”

Uaigneas, cineáltas, an uasaicme, clú, fuilibiliú,
Troid na corónach is taisteal go brónach
Ag imeacht is tú gan cháil
Le haghaidh smaointe níl am.

Sa Chathair Fheidearálach sea do léiríodh duit tláithe
Go rúnda, le haghaidh pinginí
Is geal leat an ceannaire ach ní maith leat an leatrom
Agus braitheann tú lán d’imní.

Cuimhní, sceitimíní, easpa dlí, is easpa croí
Bheith díolta ag póg is an oíche go hóg
Sa ghleanntán úd is an lúb ar lár
Le haghaidh smaointe níl am.

Breithiúna cráite, i mbansagart a bheith sáite,
N’fhaca tú riamh a leithéid
Buaileadh gach bob orm trí shúile atá turcaidghorm
Tá mé dulta i léig.

Bábóigín,
braon poitín, an dúbailteacht, an uaigh ghlas,
Mearcair i gceannas, an chinniúint dod’ leanacht
Nós na plá, agus caochadh súl cam
Le haghaidh smaointe níl am.

Do thréig do choinsias thú, tíoránach a lig síos thú
Áit a luíonn an leon leis an uan
Bheadh an fealltóir sin íoctha, is marbh ’n dhiaidh sin
Ach sin mar atáimse monuar.

Tír na nÓg, íobairt fós, an bhásmhaireacht, an cás mar tá,
Ach is gasta é an draíodóir is a chleasa
Is íogaire ná fuil, ná dúch i do pheann
Le haghaidh smaointe níl am.


Éad agus fearg, a chlaíomh atá dearg
Beidh sé sásta má tá tú faoi bhrú,
Gealta ’na choinne, is tusa an duine
A cheansóidh é trí bheith ciúin.

Liberté, égalité, an umhlaíocht chaoin, an tsimplíocht íon
Féach tríd an scáthán ar na súile ag stánadh
Agus ólann tú braon beag go fann
Le haghaidh smaointe níl am.

Taoisigh an dóláis is ríonacha sóláis
A gcloigeann á n-ofráil ar ghuí
 Níl teacht agat ar shlánú, tá do shaolsa á bhánú
 Ins gach áit, gach aon uair, i ngach slí.

Mearcair, sea, gravité, an uaisleacht, sea, an umhlaíocht, sea,
Ní féidir í choinneáil, tá tú cóngarach don imeall
Is ní fada go seasfaidh tú ann
Le haghaidh smaointe níl am

Tá deireadh le vanité, is do shlánchiall sa chré
Droim láimhe anois le pléisiúr
Géilleann leannáin duit, ach níl siad sách láidir
Ní heol dóibh an ann duitse fiú.

An sóisialaí, an hiopnóisí, an rapparee, an t-ábharaí,
Dlíthe sea mhuise, chun gialla a bhriseadh
Agus clingeadh na n-eochrach’ is toll
Le haghaidh smaointe níl am

Is tabharfaidh an ród seo ‘dtí an ainnir ón mBablóin thú
Agus rós ina gruaig
Réaltaí sa spéir thoir, tú saortha ón daorbhroid
I sáinn ach tá gach aon ní amú

Fidélité, unité, eiseamláir ó bhun go barr
Casann tú timpeall, a dhiabhail, is radharc ar Chamille
Is an ghealach ’cur fola go fann
Le haghaidh smaointe níl am.

 Piléir mharóidís, ón mbás níl aon éaló
Ní hea, ortsa ní chuirfear cluain
Easpa suáilce ar snámh tríd an láib duit
Flaithiúil ach faoi ghlas go Lá an Luain.

Níl am chun slán leis an bhfírinne ’rá
Níl am le cailliúint mhuise, a ghrá
Níl am chun réiteach ’gcomhair íobartach éigin
Ná fulaingt, ná súil cham
Le haghaidh smaointe níl am.

    NO TIME TO THINK

    In death, you face life with a child and a wife
     Who sleep-walks through your dreams into walls
     You’re a soldier of mercy, you’re cold and you curse
     “He who cannot be trusted must fall”
    
     Loneliness, tenderness, high society, notoriety
     You fight for the throne and you travel alone
     Unknown as you slowly sink
     And there’s no time to think
    
     In the Federal City you been blown and shown pity
     In secret, for pieces of change
     The empress attracts you but oppression distracts you
     And it makes you feel violent and strange
    
     Memory, ecstasy, tyranny, hypocrisy
     Betrayed by a kiss on a cool night of bliss
     In the valley of the missing link
     And you have no time to think
    
     Judges will haunt you, the country priestess will want you
     Her worst is better than best
     I’ve seen all these decoys through a set of deep turquoise eyes
     And I feel so depressed
    
     China doll, alcohol, duality, mortality
     Mercury rules you and destiny fools you
     Like the plague, with a dangerous wink
     And there’s no time to think
    
     Your conscience betrayed you when some tyrant waylaid you
     Where the lion lies down with the lamb
     I’d have paid off the traitor and killed him much later
     But that’s just the way that I am
    
     Paradise, sacrifice, mortality, reality
     But the magician is quicker and his game
     Is much thicker than blood and blacker than ink
     And there’s no time to think
    
     Anger and jealousy’s all that he sells us
     He’s content when you’re under his thumb
     Madmen oppose him, but your kindness throws him
     To survive it you play deaf and dumb
    
     Equality, liberty, humility, simplicity
     You glance through the mirror and there’s eyes staring clear
     At the back of your head as you drink
     And there’s no time to think
    
     Warlords of sorrow and queens of tomorrow
     Will offer their heads for a prayer
     You can’t find no salvation, you have no expectations
     Anytime, anyplace, anywhere
    
     Mercury, gravity, nobility, humility
     You know you can’t keep her and the water gets deeper
     That is leading you onto the brink
     But there’s no time to think
    
     You’ve murdered your vanity, buried your sanity
     For pleasure you must now resist
     Lovers obey you but they cannot sway you
     They’re not even sure you exist
    
     Socialism, hypnotism, patriotism, materialism
     Fools making laws for the breaking of jaws
     And the sound of the keys as they clink
     But there’s no time to think
    
     The bridge that you travel on goes to the Babylon girl
     With the rose in her hair
     Starlight in the East and you’re finally released
     You’re stranded but with nothing to share
    
     Loyalty, unity, epitome, rigidity
     You turn around for one real last glimpse of Camille
     ’Neath the moon shinin’ bloody and pink
     And there’s no time to think
    
     Bullets can harm you and death can disarm you
     But no, you will not be deceived
     Stripped of all virtue as you crawl through the dirt
     You can give but you cannot receive
    
     No time to choose when the truth must die
     No time to lose or say goodbye
     No time to prepare for the victim that’s there
     No time to suffer or blink
     And no time to think