2018-04-06

Haiku

さざなみも立てず雪待つ水の面   黛 執

sazanami mo tatezu yuki matsu mizu no men
gan cuilithín ar bith  . . .
craiceann uisce
ag súil le sneachta

Shu Mayuzumi