2020-02-18

Mantra an Ghrá agus an RíméidOM NAMO NARAYANAYA

Sé do bheatha, a Thiarna Visniú, Caomhnóir na Cruinne

2020-02-17

Caspar David Friedrich

  Caspar David Friedrich
    tugann an ghealach
    léargas éigin ort
    taoi i bhfad uainn  . . . gar dúinn
               i gciúnas na coille
                fréamhacha casta ag osnaíl

    the moon sheds
    some light on You
    You are distant  . . .  You are near
             in the silence of the wood
             gnarled roots are sighing

2020-02-16

Smaoineamh an Lae

Caillfear sinn go léir, gach uile dhuine againn, a leithéid de shorcas! i bhfianaise an méid sin, cheapfá go mbeadh grá againn dá chéile, ach níl. basctha sceimhlithe ag suarachas atáimid, creimthe ag neamhní.

2020-02-14

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh
glórtha nach gcloistear níos mó
nach gcloisfear go deo arís
díoscán cairte, a ghrá
    tiomnaím duit go léir iad
    le taisceadh faoi mar b'fhíor iad

sounds we hear no more
sounds we'll never hear again
the creak of a cart, beloved
             lost sounds I dedicate to You
             treasure them as though they were real

2020-02-13

An Chamhaoir

Mar ainnir óg a lonraíonn an Chamhaoir,
Gach neach beo aici á corraí.
Chun leas an duine a adhnadh an Tine Dhiaga;
Chruthaigh an Chamhaoir an solas, ruaigeadh an smál.

A gaetha aici á gcraobhscaoileadh; d’éirigh is thug aghaidh ar chách,
Faoina róbaí gléigeala maisiúla maorga;
Órga niamhrach í, aoibhinn don tsúil,
Máthair an tsoláthair, máistreás ar an domhan bán.

Is beannaithe í, an ghrian á hiompar aici, súil na ndéithe,
Each fionn ar ghreim sriain léi, ollásach,
Nochtann an Chamhaoir í féin, gile na gile,
An domhan á chlaochlú aici go fairsing slán.

A spéirbhean, cloígh an domhan led’ ghile!
Ullmhaigh dúinn féaraigh a bheidh saor ón uamhan!
Díbir an fuath, bronn orainn do chiste!
A bhanfhlaith, beannaigh ár n-amhrán.

Soilsigh sinn led’ ghlóire shíoraí,
A Chamhaoir dhiaga! Bronn saol fada orainn is só,
A Bhandia atá lán de ghrásta! Tabhair suaimhneas dúinn
Is bólacht, capaill is carbaid gan cháim!

A iníon neimhe, a Chamhaoir uasal án,
Cumann filí laoithe is iomainn i d’onóir.
Tabhair saibhreas dúinn is luachmhaire i bhfad ná ór.
A dhéithe, beannaígí sinn go léir is beannaígí an lá!

2020-02-12

Feartlaoi

Mohammad Alvi
A luaithe is a bhaineas amach an uaigh
shíneas mo ghéaga chun scíth a ligint
á shamhlú nach gcuirfeadh éinne isteach orm anois,
liomsa amháin iad an dá shlat talún seo
mar sin leanas orm ag iompú im’ chré
níor bhraitheas an t-am ag imeacht
ach níorbh fhada gur cuireadh isteach orm
tháinig neach eile isteach i m’uaigh
is tá feartlaoi duine eile
greanta os mo chionn

2020-02-11

Misneach [Dán Sanscraite]

Faoi mar nach gcliseann ar an spéir ná ar an domhan fiú
is gan aon eagla orthu,
ná bíodh aon eagla ortsa, a anáil liom na beatha.

Faoi mar nach gcliseann ar an lá ná ar an oíche fiú
is gan aon eagla orthu,
ná bíodh aon eagla ortsa, a anáil liom na beatha.

Faoi mar nach gcliseann ar an ngrian ná ar an ngealach fiú
is gan aon eagla orthu,
ná bíodh aon eagla ortsa, a anáil liom na beatha.

Faoi mar nach gcliseann ar spiorad ná ar aicsean fiú
is gan aon eagla orthu,
ná bíodh aon eagla ortsa, a anáil liom na beatha.

Faoi mar nach gcliseann ar an bhfírinne ná ar an anord fiú
is gan aon eagla orthu,
ná bíodh aon eagla ortsa, a anáil liom na beatha.

Faoi mar nach gcliseann ar an am atá thart ná ar an am atá le teacht fiú
is gan aon eagla orthu,
ná bíodh aon eagla ortsa, a anáil liom na beatha.