2017-04-30

Sahir (Ye Mahalon, Ye Takton, Ye Taajon Ki Duniyaa)Tart

Pálás, ríchathaoir, coróin
Drochmheas ag daoine ar an lá,
Níl ón duine ach maoin, mo bhrón
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

Leonta an cholainn, anam ag feo
Catsúil fhaiteach, croí faoi scáth,
Ní bheidh parthas ann go deo
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

An beatha atá uainn nó saol san uaigh
Ag spraoi le daoine ar nós bréagán
Cad atá uainn, lúcháir nó buairt?
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

An óige sa tóir ar dhóchas de shíor
An duine ar díol, tá praghas ar an ngrá
Cad atá bréagach cad atá fíor
Cén domhan é seo ní féidir a rá.

Níl sa saol ach gal is smúit
Dílseacht, cairdeas ag tuile is ag trá
An grá féin is gan ann ach drúis
Cén domhan é seo ní féidir a rá.

Dóimis é go léir léir
Dóimis é ó bhun go barr
Dóimis é ó thalamh go spéir
Cén domhan é seo ní féidir a rá…

Thirst

World of palaces, crowns and thrones,
What does society care for this day?
A world that measures all that it owns:
What’s this world should it come my way?

Injured body, thirsty soul,
Restless glance, the heart afraid,
What world is this? A senseless hole:
What’s this world should it come my way?

Playing with people like some wooden toy
Is it life we worship . . . or is it the grave?
Is it sorrow we seek . . . or maybe pure joy:
What’s this world should it come my way?

Wandering youth in search of hope,
So many bodies up for sale,
Love exchanged for a measly grope:
What’s this world should it come my way?

World where man is no more than dust
Loyalty nothing, friendship a game
Love melts so easily into lust:
What’s this world should it come my way?

Burn it all on a funeral pyre
Remove this world from me in a blaze
Set it on fire, set it on fire:
What’s this world should it come my way?

(Freely transcreated by Gabriel Rosenstock)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sahir_Ludhianvi

2017-04-29

Leanbh Sléibhe

Nirmala Putul

Leanbh sléibhe -
blogh den sliabh -
ag spraoi in ucht an tsléibhe

Ina lapadán suas an sliabh
a chosa á leagan aige ar chré an tsléibhe
chun éirí mar shliabh
i gcríoch na sléibhte

Maireann an sliabh iomlán
istigh sa leanbh sléibhe
agus cónaíonn an leanbh sléibhe anseo is ansiúd
in ucht an tsléibhe

Feiceann an leanbh sléibhe
eitleán ag eitilt os cionn an tsléibhe
Is fiafraíonn dá athair -
cén t-éan é sin?


Mountain Child


The mountain child —
a fragment of the mountain —
plays in the lap of the mountain

Toddling up the mountain
he plants his feet in the mountain soil
to rise like a mountain
in the land of mountains

The whole mountain
lives inside the mountain child
And in the lap of the mountain
lives the scurrying mountain child

The mountain child sees
a plane flying over the mountain
And he asks his father —
What is that bird?


http://www.poetrytranslation.org/poems/mountain-child

2017-04-28

Tirumoolar

Ní bhaineann siad amach na bochtáin
na bronntanais sin a thugtar don Tiarna sa teampall!
Ach na bronntanais sin a thugtar do na bochtáin
baineann siad amach an Tiarna sa teampall!

Tirumoolar 
Sacred Songs of India, VIII
V. K. Subramanian
lch 29

2017-04-27

SLIOCHT as an Ashtavakra Gita

Arsa Janaka, Rí:

Conas a thagann duine ar an Eolas? Conas Saoirse a bhaint amach? Conas teacht ar Shuaimhneas Intinne?
Abair liom an méid sin, a dhuine uasail.
1.1

Arsa Ashtavakra, saoi:

Más Saoirse atá uait, a mhic,
seachain mar a sheachnófá an nimh
gach a ndíríonn na céadfaí orthu
agus cothaigh caoinfhulaingt, macántacht,
atrua, soilíos, agus an fhírinne mar fhrithnimh. 1.2

Ní d’aon chuid de na dúile thú – cré, uisce, tine, aer
ná éitear fiú. Chun Saoirse a bhaint amach,
tuig gur tú an Comhfhios, an Finné orthu san. 1.3

Má fhanann tú ar do shuaimhneas sa Chomhfhios,
tú féin a fheiscint neamhspleách ar an gcolainn,
ansin, anois féin fiú, d’fhéadfá a bheith sona,
síochánta agus saor ó chuing. 1.4

Ní d’ardaicme ná de shainaicme ar bith thú,
ní ag aon staid ar leith thú, ná ní rud thú
a bhfuil radharc ag an tsúil air. Neamhcheangailte
gan chruth atá tú, i do Fhinné ar an uile ní,
mar sin bí sochma sona suairc. 1.5

Ceart is mícheart, pléisiúr is pian,
is den aigne iad, ní bhaineann siad leat.
Ní tú an gníomhaí, ní leat toradh an ghnímh,
tá tú saor. 1.6

Is tú an finné aonair air seo go léir
go hiomlán saor an t-am ar fad.
Fáth do dhaoirse nach léir duit sin. 1.7

Bhain nathair dhubh plaic asat
le ‘Mise an gníomhaí’;
Ól an fhrithnimh sin ‘Ní mé an gníomhaí’
is blais den sonas. 1.8

Cuir foraois an aineolais trí thine
leis an tuiscint gur tú an t-airdeall aonair;
bí sona agus saor ó bhuairt. 1.9

Is tú an Comhfhios gan teorainn,
lúcháir is ea thú agus ardríméad
ina nochtann an chruinne mar sheachmall –
an rópa a shamhlaítear ina nathair –
bí lán de shult. 1.10

 Is fíor a ndeirtear:
Is tú ábhar do chuid smaointe.
Smaoinigh go bhfuil ceangal ort is beidh ceangal ort.
Smaoinigh gur saor atá tú agus beidh tú saor. 1.11

Is tú an Féin – an Finné Aonair.
Foirfe atá tú, forleathan, i d’Aon.
Saor atá tú, gan dúil, de shíor gan chorraí.
Níl sa chruinne ionat ach an chuma atá ort.1.12

Machnaigh air seo, ‘Is mé an tAirdeall leis féin –
Aontacht iomlán.’
Éirigh as an nóisean gur duine scoite ar leith thú:
níl istigh ná amuigh ann. 1.13

Is fada thú ag smaoineamh:
‘Is pearsa mé.’
Lig don eolas seo, ‘Airdeall mé, sin uile’
a bheith mar chlaíomh a shaorfaidh thú. 1.14

Tá tú saor anois is go deo,
soilseach, trédhearcach, ciúin.
Coinneoidh an machnamh
i ngeimhle thú. 1.15

Is Comhfhios gan teimheal thú –
stuif na cruinne.
Istigh ionat atá an chruinne
ná bí caolaigeanta. 1.16

Tá tú neamhchoinníollaithe, gan athrú, gan chruth.
Soladach, dothomhaiste, socair.
Ná santaigh aon ní. Is Comhfhios thú.1.17

An rud a bhfuil cruth air, ní fíor é.
An rud gan chruth, é sin amháin atá buan.
Nuair a thuigtear sin, ní bhéarfaidh an bhréag
greim arís ort go deo. 1.18

Faoi mar ata scáthán laistigh agus lasmuigh
den íomhá atá á fhrithchaitheamh aige,
tá an tArd-Fhéin laistigh agus lasmuigh
den cholainn araon. 1.19

Faoi mar atá an spás céanna ann
laistigh agus lasmuigh den phróca,
maireann an tAon forleathan síoraí
ina Iomláine. 1.20

2017-04-26

Ghalib translated by Gulzar

Ah, Ghalib, the magic of your words and your ways with mystics!
you would have been a saint - if you were not addicted to drink.


 
Á, a Ghalib, draíocht do chuid briathra is na slite a bhí agat le mistigh!
bhís id' naomh - murach an glincín sa ghrágán agat.

2017-04-23

Páiste Áiseach Ag Dul Isteach i Seomra Ranga Briotanach

Sular ghabh sí isteach sa seomra ranga:
bhain sí di cóta, miotóga agus chunni;
ina haigne bhain sí di a bróga
roimh dhul isteach di i dteampall mistéire tuata.

D’fhág sí leis ina diaidh:
teanga, ainm, féiniúlacht;
chuir uirthi masc deas na haonchineálachta,
d’ullmhaigh le haghaidh ceachtanna san anaithnideacht chultúrtha.

Debjani Chatterjee


An Asian Child Enters a British Classroom

Before she stepped into the classroom:
she removed coat, mittens and chunni;
mentally undid her shoes for entry
to a temple of secular mystery.

She also shed here:
language, name, identity;
donned the mask of neat conformity,
prepared for lessons in cultural anonymity.Debjani Chatterjee

 

2017-04-22

Dán le Ashok Vajpeyi

Tar


Tar mar a thagann dorchadas chuig dorchadas
uisce ag bualadh le huisce
solas á leá sa solas

Tar
cuir umat mé,
mar a chaitheann crann a choirt
mar a chaitheann conair
féar glas

Tóg mé
mar a thógann an dorchadas fréamhacha
mar a thógann uisce an ghealach
mar a thógann an tsíoraíocht am

Ashok Vajpeyi


Agus agallamh spéisiúil leis an bhfile:
http://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL33_1819.pdf