2017-03-24

Cárta Poist ón gCaismír

Crapann an Chaismír im' bhosca litreacha,
mo bhaile néata ceithre horlaí faoi sé horlaí.

Thaitin an néatacht riamh liom. Tá na Himiléithe
ina leathorlach im' ghlac anois agam.

Sé seo is baile dom. Ní bheidh mé go deo
níos cóngaraí don bhaile. Nuair a fhillfidh mé,
ní bheidh na dathanna chomh niamhrach sin,
uiscí an Jhelum chomh glan,
chomh hultramairíneach. Mo ghrá
chomh rónochta.

Is beidh mo chuimhne
ábhairín as fócas, claonchló
ollmhór inti, dubh
 is bán nár réalaíodh fós.

 Agha Shahid Ali

 

Postcard from Kashmir

Kashmir shrinks into my mailbox,
my home a neat four by six inches.

I always loved neatness. Now I hold
the half-inch Himalayas in my hand.

This is home. And this the closest
I’ll ever be to home. When I return,
the colors won’t be so brilliant,
the Jhelum’s waters so clean,
so ultramarine. My love
so overexposed.

And my memory will be a little
out of focus, in it
a giant negative, black
and white, still undeveloped

Agha Shahid Ali


Ionsaí ar Westminster

Die Religion ist das Opium des Volkes

                                       Karl Marx

I ndiaidh an ionsaithe
tagann ár nAire Cosanta ar Prime Time
agus comhairle aige do mhuintir na hÉireann
aip sábháilteachta an rialtais a cheadú.

Fastaím!

Agus do shrón sáite agat sa rud amaideach sin
leagfaidh an chéad tiománaí buile eile thú
sula mbeidh deis agat fón cliste a rá.

Fón cliste. Ár ndia nua.
Cromaigí bhur gceann.

Westminster Attack

Die Religion ist das Opium des Volkes

                                       Karl Marx

After the attack
our Minister for Defence appears on Prime Time
advising the citizens of Ireland
to consult the government’s safety app.

Nonsense!

With your nose stuck in that stupid thing
you’ll be mowed down by the next maniac driver
faster than you can say smartphone.

Smartphone. Our new god.
Bow your heads.

(A poem in Irish & English by Gabriel Rosenstock, issued in the interest of public safety).

2017-03-23

Reilig na nGiúdach, Prág

Ron Rosenstock
aighneas gnó ...
aighneas diagachta ...
Reilig na nGiúdach, Prág
business disputes ...
theological disputes ...
Jewish Cemetery, Prague
querelles d'affaires...
querelles théologiques...
Cimetière Juif, Prague

Leagan Fraincise: Daniel Py

2017-03-22

Órchoirn Fíona na hOíche

Tá mo lámha daite le henna agam,
cathain a thiocfaidh sé?
Ar fán i gcríochaibh i gcéin
mo chroí bocht, siocfaidh sé

Cá bhfuil aoibhneas an lae uaim?
Is fada mé ag tnúth lena theacht.
Órchoirn fíona na hoíche
gan a leacht

Milis é deasghnáth an ghrá,
dá bhféadfainn é a mhaisiú, mo stór
le seoda is a chosa a ní
is gan a bheith stróicthe go deo

É a ungadh le póga cumhra
é a chlúdach le mil mo ghrá:
nuair a fhéachaim amach ar an loch
tá mo chroí ann mar loiteog faoi bhláth


Habba Khatoon

2017-03-20

Sonja Bullaty

Sonja Bullaty
ochtó inniu…
iompaíonn Sudek a shúile
ón gceamara
eighty today…
Sudek looks away
from the camera

2017-03-19

Gheall sé go dtiocfadh sé ar ais amárach

Gheall sé go dtiocfadh sé ar ais amárach
agus scríobhas “Amárach”
ar fud an urláir

Ar theacht na maidine, ar siad go léir:
Abair linn, cathain a thiocfaidh “Amárach”?
Amárach, Amárach, cá bhfuil tú?
Chaoineas uisce mo chinn
ach níor tháinig Amárach ar ais.

Sé deir Vidyapati: Éist, a stór!
De d’Amárachsa deineadh inniu
le mná eile.

VidyapatiHe promised he'd return tomorrow

by Vidyapati
English version by Azfar Hussain
Original Language Maithili


He promised he'd return tomorrow.
And I wrote everywhere on my floor:
"Tomorrow."

The morning broke, when they all asked:
Now tell us, when will your "Tomorrow" come?
Tomorrow, Tomorrow, where are you?
I cried and cried, but my Tomorrow never returned!

Vidyapati says: O listen, dear!
Your Tomorrow became a today
with other women.