2018-08-21

Ar Uairibh Mothaím i mo Dhílleachta

Ar Uairibh Mothaím i mo Dhílleachta

(Amhrán Spioradálta de Chuid na nDaoine Gorma)


Ar uairibh mothaím i mo dhílleachta
Ar uairibh mothaím i mo dhílleachta
Ar uairibh mothaím i mo dhílleachta
I bhfad ‘bhfad ar shiúl, i bhfad ‘bhfad ar shiúl

Ar uairibh mothaím go bhfuil deireadh liom
Ar uairibh mothaím go bhfuil deireadh liom
Ar uairibh mothaím go bhfuil deireadh liom
Is i bhfad ‘bhfad ar shiúl, i bhfad ‘bhfad ar shiúl
Fíor-chreidmheach
Fíor-chreidmheach
I bhfad ’bhfad ’bhfad ar shiúl, i ’bhfad ’bhfad ar shiúl.


Sometimes I Feel Like a Motherless Child

(Negro Spiritual)


Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
A long way from home, a long way from home

Sometimes I feel like I'm almost done
Sometimes I feel like I'm almost done
Sometimes I feel like I'm almost done
And a long, long way from home, a long way from home

True believer
True believer
A long, long way from home
A long, long way from home

2018-08-20

Samhlaigh


Samhlaigh gan aon neamh ann

Lámhscríbhinn Imagine de chuid John Lennon

Ní deacair é ‘shamhlú
Gan ifreann thíos fúinn
Gan ach spéir os ár gcionn
Samhlaigh gach aon duine
Beo ó lá go lá

Samhlaigh gan aon tíortha ann
Is féidir é ‘shamhlú
Gan reiligiún ar bith ann
Is gan éinne le marú
Samhlaigh gach aon duine
Faoi shuaimhneas is faoi shó

Aislingeach mé id’ thuairim
Ach ní eisceacht mé ar ndóigh
Táim ag tnúth led’ chomhluadar
Is ní bheidh cogadh ann níos mó

Samhlaigh gan aon mhaoin ann
An féidir é ‘shamhlú
Gan saint ar bith ná ocras
An bráithreachas go dlúth
Samhlaigh gach aon duine
’Seasamh taobh le taobh

Aislingeach mé id’ thuairim
Ach ní eisceacht mé ar ndóigh
Táim ag tnúth led’ chomhluadar
Is ní bheidh cogadh ann níos mó

2018-08-19

Nach é an trua é
Nach é an trua é
Cúis náire chugainn ó Dhia
Mar a bhrisimid ár gcroí
An uile dhuine i bpian
Mar a sciobaimid an grá
Is gan smaoineamh air níos mó
Gan smaoineamh ar aisíoc
Nach é an trua é

Mall a bhíonn cúrsaí
Is deacair é a rá
Mar nach bhfuil mórán daoine
'Tá aontaithe sa ghrá
Is mar gheall ar a gcuid deor
Ní fheicfidh siad níos mó
An áilleacht ina dtimpeall
Nach é an trua é

Nach é an trua é
Cúis náire chugainn ó Dhia
Mar a bhrisimid ár gcroí
An uile dhuine i bpian
Mar a sciobaimid an grá
Is gan smaoineamh air níos mó
Gan smaoineamh ar aisíoc
Nach é an trua é

Gan smaoineamh ar aisíoc
Nach é an trua é
Gan smaoineamh ar aisíoc
Ó, nach é an trua é

Mór an trua
Mór an trua, trua, trua . . .

2018-08-18

Briathra an Bhúda

 Yogā ve jāyatī bhūri,
ayogā bhūrisaṅkhayo.
Etaṃ dvedhāpathaṃ ñatvā bhavāya vibhavāya ca,
tathāttānaṃ niveseyya yathā bhūri pavaḍḍhati.

Éíst leis an mBun-Pháilis anseo:
 http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_20_282.mp3
 

Eascraíonn gaois as machnamh;
in éagmais an mhachnaimh, éagann an ghaois.
Nuair is eol duit conair an dul chun cinn is conair an dul ar gcúl,
iompair thú fhéin ar shlí nach baol don ghaois.

2018-08-17

LEANAÍG’ AR AGHAIDH

Tá fear liomsa ar an mbóthar
Is tá guth ionam ag comhrá
Sea tá guth ionam ag áiteamh
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaig’ ar aghaidh

Tá siad lán de scéalta folmha
Baineann madraí plaic as colainn
Cuirfear sinn faoi ghlas i bpríosún
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaíg’ ar aghaidh

Nuair nach féidir bogadh a thuilleadh
Beir ar lámh ar do dheartháir
Leagtar caisleáin ‘ndiaidh a chéile
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaíg’ ar aghaidh
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaíg’ ar aghaidh
 

CARRY IT ON

There's a man by my side walking
There's a voice within me talking
There's a voice within me saying

Carry it on, Carry it on

They will tell their empty stories
Send their dogs to bite our bodies
They will lock us up in prison

Carry it on, Carry it on

When you can't go on any longer
Take the hand of your brother
Every victory brings another

Carry it on, Carry it on
Carry it on, Carry it on.

2018-08-16

TÁ AN SAOL IMITHE LEIS

Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn
Sé bláth na hóige é an dóchas
Deirfiúr an tosta í an chuimhne
Arraing na fírinne – deora
Is páistí mar chór na réaltaí
Peitil ina n-ainm cois leapa
Is an bhrionglóid mar mhonabhar ón rós inné

Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn
An eagla mar mhasc ar an réasún
Is bréag í an tsaoirse gan onóir
Síocháin mar lasair againn ’nár lámh’
An duine mar dhuilleog na sailí
An grá mar chogar na gaoithe
Is na gairdíní ’roinntear, nílid leo féin

Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn
Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn

2018-08-15

ATHRÚ ANN


Athrú ann, athrú ann
Nithe daingne – ní daingean atáid
Seo an t-am, seo an t-am
A tugadh dúinn le bheith beo

Cnuasaigh is tiocfaidh lá
Fan i dtiúin leis an bplean ’tá ag grá

Fírinne ann, fírinne ann
An rud nach bhfuil fíor bhuel ní hann dó
Casadh thart is timpeall
Rinc le haghaidh lá nach mbeidh eagla ann

Cnuasaigh is tiocfaidh lá
Fan i dtiúin leis an bplean ’tá ag grá

Athrú ann, athrú ann
Nithe daingne – ní daingean atáid
Casadh thart is timpeall
Rinc le haghaidh lá nach mbeidh eagla ann

Níl eagla ann
Níl eagla ann.