2018-12-09

Briathra an Bhúda

Taṃ nadīhi vijānātha:
sobbhesu padaresu ca,
saṇantā yanti kusobbhā,
tuṇhīyanti mahodadhī.

Éist leis an mbun-Pháilis anseo:
http://host.pariyatti.org/dwob/sutta_nipata_3_725.mp3
Foghlaim an méid seo ó na huiscí:
is glórach iad na srutháiníní
sna scoilteanna sléibhe agus sna haibhéisí,
na haibhneacha móra is séimh í a ngluaiseacht

2018-12-01

What frenzy is this? / Cén buile é seo?

Daem phuit chi gaemits myaen nazar
yoot matsar kyah?
mei rov labith lol shahar
yoot matsar kyah?

My gaze has been silenced
What frenzy is this?
I lost the city of love I’d found,
What frenzy is this?

M’amharc ina thost
Cén buile é seo?
Chailleas cathair an ghrá
Cén buile é seo?

Poozai karaan aes gaemits vaens me tsayen
aeyov ti mei ma vuch na sahar
yoot matsar kyah?
  
I worshiped shadows all my life
Did I alone miss
the arrival of the dawn
What frenzy is this?

Scáileanna a d’adhair mé ar feadh mo shaoil
An mise amháin a chaill
Teacht na camhaoire?
Cén buile é seo?


Mei khoon mailith sheesha patyan aaene baneyvim
aeseena panin paana khabar
yoot matsar kyah?

Smearas an ghloine le fuil
Chun scátháin a chruthú
M’íomhá féin – strainséir
Cén buile é seo?


I smeared the glass with blood
to make mirrors
My image – a stranger
What frenzy is this?

Mei togh na parun kya chu leekhit posh deewaran
kael gaem tavay laen ashar
yoot matsar kyah?

Ní fhéadfainn na litreacha a léamh
Ar na fallaí bláthbhreaca
Ba bhalbh iad línte na cinniúna
Cén buile é seo?

I couldn’t read
the writing on floral walls
my lines of fate turned mute
What frenzy is this?

Sukrath me ahsaan karith gav ne, galath cha?
tyem myan hisukh chav na zahar
yoot matsar kyah?

Ní haon ghar a dhein Sócraitéas dom
Ní ceart é a rá, ach
Níor ól sé mo sciarsa den nimh
Cén buile é seo?

Socrates did me no favour in leaving
I shouldn’t be saying this, but
He didn’t drink my share of poison
What frenzy is this?

Mei rov labith lol shahar
yoot matsar kyah?
daem phuit chi gaemits myaen nazar
yoot matsar kyah?

Chailleas cathair an ghrá
Cén buile é seo
M’amharc ina thost
Cén buile é seo?

I’ve lost the city of love I’d found,
What frenzy is this
My gaze has been silenced
What frenzy is this?

Zarif Ahmed

https://kashmirfilm.wordpress.com/from-the-film/poets/what-frenzy-is-this/
 

2018-11-30

Kwaku Feni Adow

Sunday Times
nuacht an lae inniu
i mbéal an choileáin

2018-11-29

Varca, 1942

D’fhógair an tArdeaspag go mbeadh
ar thiarnaí talún móra agus tuathánaigh
adhradh i dteannta a chéile
Mar sin scaoileadar tiarnaí talún móra Varca
scaoileadar lena nArdeaspag
(urchar iomraill)
agus dhruid an tArdeaspag
doirse an tSéipéil ina n-aghaidh á rá
nach ligfí tiarna talún ar bith isteach
i Séipéal Varca ná Séipéal eile ar bith  
sa Domhan Críostaí
Ní dhíbreofaí deamhain
ó naíonáin nuabheirthe
ní bheannófaí daoine atá ag fáil bháis
le holaí beannaithe
Tar éis roinnt míonna
ghéill an tArdeaspag
dhein na tiarnaí talún aithrí
agus bhí comh-adhradh ann ag cách
Agus ba thiarnaí talún iad na tiarnaí talún feasta
agus na tuathánaigh ina dtuathánaigh
go deo ina dhiaidh sin.

 Eunice de Souza

Varca, 1942

The Archbishop said
Great landlords and peasants
must worship together
So the great landlords of Varca
shot at their Archbishop
(they missed)
and the Archbishop
barred the church doors and said
No landlord will enter the Church
in Varca or any other Church
in Christendom again
Devils will not be cast out
of the newborn
the dying will not be blessed
with holy oils
After many months
the Archbishop relented
the landlords repented
and everyone worshiped together
and the landlords were landlords
and the peasants peasants
ever after.

Eunice de Souza

2018-11-28

Tá Coróin agam sa Ríocht

(Amhrán Spioradálta de chuid na nDaoine Gorma)


Tá coróin agam sa Ríocht
Dea-scéal é sin
Tá coróin agam thuas sa Ríocht
Dea-scéal é sin.


An domhan seo a leagan síos
Is an chros a iompar dó
Í a thabhairt abhaile chuig Íosa
Dea-scéal é sin.

Tá cláirseach agam sa Ríocht
Dea-scéal é sin
Tá cláirseach agam thuas sa Ríocht
Dea-scéal é sin.

Tá róba agam sa Ríocht
Dea-scéal é sin
Tá róba agam thuas sa Ríocht
Dea-scéal é sin.


Tá slipéir agam sa Ríocht
Dea-scéal é sin
Tá slipéir agam thuas sa Ríocht
Dea-scéal é sin.


Tá Slánaitheoir agam sa Ríocht
Dea-scéal é sin
Tá Slánaitheoir agam thuas sa Ríocht
Dea-scéal é sin.I've a Crown in the Kingdom

I've a crown in the Kingdom
Ain’t that good news
I’ve a crown up in the Kingdom
Ain’t that good news


I’m going to lay down this world
Going to shoulder up my cross
Goin’ to take it home to Jesus
Ain’t that good news


I've a harp in the Kingdom
Ain’t that good news…


I've  a robe in the Kingdom
Ain’t that good news…


I've slippers in the Kingdom
Ain’t that good news…


I've a Saviour in the Kingdom
Ain’t that good news…
2018-11-27

Priyanka Bhowmick

grianghraf stróicthe
dem' sheanathair
a dhá lámh thart orm

2018-11-26

Briathra an Bhúda

Tá an domhan á chloí ag mianta.
Saortar é le ceansú na mianta.
Nuair a thréigtear mianta
gearrtar trí cheangal na gcúig gcaol

Icchāya bajjhatī loko.
Icchāvinayāya muccati.
Icchāya vippahānena
sabbaṃ chindati bandhanaṃ.

Éist leis an mbun-Pháilis:
http://host.pariyatti.org/dwob/samyutta_nikaya_1_69.mp3