2017-01-24

Instinn Mharfach


Instinn Mharfach

Rud nach raibh agam
an instinn mharfach
Níor theastaigh uaimse buachan
más é is brí le bua
an duine eile ar a cheithre boinn sa dusta

Is nuair a bhuas, lá
theastaigh uaimse leis bheith ar mo ghlúine
go bhféachfaimis ar a chéile
go ndéarfadh duine againn os ard:
‘Is fearr i bhfad é seo ná buachan –
féach ar na seangáin eile go léir ag snámh!’


Killer Instinct

I didn’t have it
the killer instinct
Never wanted to win
if winning meant
the other must crawl in the dust

Once when I did win
I wanted to fall on my knees
hoping we might look at one another
one of us to exclaim:
‘Much better than winning, this –
look at all these other creepy-crawlies!’
 

2017-01-23

An Conghaileach ...

Photo: Colm O'Callaghan
An Conghaileach ...
cneácha oscailte
nár chneasaigh
Connolly ...
open wounds
that never healed

2017-01-22

Gáir chatha in aghaidh Trump

Meas ar gach rud beo -
nó cuirfear id' choinne go deo!

Cré/ Credo

Cré

Ich am of Irlonde
and of the holy londe
of Irlonde . . .
Ní d’Éirinn mé níos mó
ná de náisiúnstát ar bith
más aon ní mé
is féar mé i bhforaois
ar shatail eilifintí air
foraois chomh fairsing sin
nach eol don mhoncaí féin bhfuil teorainn léi
áit a nglacfaidh saoithe scíth
sula gcumfaidh siad na hÚpainiseaidí

Credo

Ich am of Irlonde,
and of the holy londe
of Irlonde . . .
I am no longer of Ireland
or of any nation state
if I am anything
I am grass in a forest
trampled by elephants
a forest so vast
even the monkey cannot find its borders
grass upon which rishis rest
before composing the Upanishads

2017-01-21

An Gúrú


Maith don easóg a fiacail
maith don tíogar a chrobh
ach ná maith don bhean
a cuid mailíse ná don fhear an formad
arsa an gúrú, is bhog ar aghaidh
chun iarraidh orm a bhróg a ghlanadh,
a chuid aráin a bhácáil dó is a chuid éadaigh a ní.

Tabhair a chnámh don mhadra, a síol
don phearóid, a luch don pheata nathrach
ach ná tabhair saoirse don bhean
ná a lón don fhear go n-impí sé ort
arsa an gúrú, is bhog ar aghaidh
'dtí a bhricfeasta d'uibheacha is nuacht
is d'iarr orm a chathaoir a iompar go dtí an t-ardán.

Thugas don ghadhar a chnámh, don phearóid
a síol, don pheata nathrach a luch,
mhaitheas don easóg a fiacail,
mhaitheas don tíogar a chrobh

is d'fhágas an gúrú chun a bhróg féin a ghlanadh
mar chuimhníos go rabhas i m'fhear a saolaíodh de bhean.


A. K. Ramanujan

2017-01-20

Cur Síos ar Phléisiúr Úma, Kumarasambhavam


Na ceachtanna suirí a mhúin Síve di
ar chuir Párvaití eolas orthu sa leaba,
tugadh ar ais dó iad le grástúlacht mná óige
mar bhronntanas a thabharfá do ghúrú.

A lámha fíneálta ar crith le pian
nuair a scaoileadh an liopa íochtair gortaithe,
d’fhuaraigh Párvaití láithreach é le fuaraíocht
chorrán na gealaí a chaitheann Síve ina dhlaoithe.

Agus, nuair a phóg sé a cuid gruaige, má fuair Síve
púdar sa tsúil ar a chlár éadain,
chuir sé cumhracht anáil Párvaití leis,
chomh milis le boladh na loiteoige á hoscailt.

Mar sin, an Tiarna a bhfuil an Tarbh mar Mheirge aige
thug sásamh do Dhia an Ghrá trína shlí a leanúint
is na céadfaí a shásamh, mhair ar feadh míosa
i dteannta Úma i bpálás Ráiseá na mBeann.

Sliocht as eipic le Kālidāsa.

2017-01-19

Tigh mo Mhamó


Tá tigh atá anois i bhfad i gcéin
Ina bhfuaireas grá tráth den saol . . . Cailleadh an bhean sin,
Chúbaigh an tigh sa chiúnas, shleamhnaigh
Nathracha i measc na leabhar, bhíos-sa ró-óg
Chun leabhar a léamh, is d’iompaigh mo chuid fola
Chomh fuar leis an ngealaigh. Is minic a shocraím
Ar dhul ann, breathnú trí shúile dalla na bhfuinneog
Nó éisteacht díreach leis an aer reoite,
Nó le teann éadóchais, mám dorchadais a phiocadh
Le tabhairt anseo is a chur ina luí
Laistiar de dhoras mo sheomra leapa ar nós gadhair
Chiúin  . .  ní fhéadfá a chreidiúint, a stór,
An bhféadfá, go raibh cónaí ormsa i dtigh mar é
Is bród orm, is grá agam . . . mise a chaill
Mo shlí is mé ag lorg déirce anois ag doras stróinséirí
Is grá á fháil agam, ar a laghad i bhfoirm sóinseála?

Kamala Das