2016-08-14

IMRAM SPÁIS/ SPACE ODDITY


Ground Control chuig Major Tom
Ground Control chuig Major Tom
Tóg do phiollaí agus cuir do chlogad ort
Ground Control chuig Major Tom
 (deich, naoi, ocht, seacht, sé)
Táimid ag comhaireamh, innill air
(cúig, ceathair, trí)
Adhaint a sheiceáil, agus Dia dod’ bheannú
(dó, aon,éirí)

Seo é Ground Control chuig Major Tom
Is tú is fearr ar domhan
Is na nuachtáin 'fiafraí cad a chaitheann tú
Munar mhiste leat anois fág an capsúl

"Seo é Major Tom chuig Ground Control
Thar tairseach liom óró
Táim ar foluain tá sé an-aisteach go deo
Is tá réaltaí neimhe thuas ar fad gan cheo
Mar táim
Anseo, neadaithe i gcanna
‘Bhfad os cionn an domhain
Tá ár bpláinéad gorm
Is níl cíos ná cathú orm

Bíodh go bhfuilimse na mílte i gcéin
Mothaímse an-chiúin
Agus fios a slí is dóigh liom ag mo bhád
Cuir in iúl dom’ chéile caoin faoi mhéid mo ghrá”

“Ground Control chuig Major Tom
An ciorcad marbh, rud éigin cearr
An gcloisir, a Mhajor Tom
An gcloisir, a Mhajor Tom
An gcloisir, a Mhajor Tom

An gclois- “Táim anseo, ar foluain im’ channa
’Bhfad os cionn na ré

Tá ár bpláinéad gorm
Is níl cíos ná cathú orm.”Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on
Ground Control to Major Tom (ten, nine, eight, seven, six)
Commencing countdown, engines on (five, four, three)
Check ignition and may God's love be with you (two, one, liftoff)

This is Ground Control to Major Tom
You've really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule if you dare
"This is Major Tom to Ground Control
I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
For here
Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do

Though I'm past one hundred thousand miles
I'm feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much she knows
Ground Control to Major Tom
Your circuit's dead, there's something wrong
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you "Here am I floating 'round my tin can
Far above the moon
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do"