2018-02-19

Dealbh

Dealbh

Tá dealbh nua i lár Bhaile na nGabhar
níl a fhios ag éinne cé (nó cad) atá ann
Ag cruinniú éigeandála de Choiste Forbartha an Bhaile
dearbhaítear nach bhfuarthas cead –
nár lorgaíodh cead – chun dealbh ar bith a chur ann

Chosnódh sé an iomarca airgid chun an dealbh a bhaint anuas
cá gcuirfí é?
ghlac Sydney na hAstráile le dealbh de Victoria
nach raibh ag teastáil; b’in scéal eile.

Ní bheadh sé ceart é a scriosadh
‘Ní sinne an tIRA’ arsa an Cathaoirleach
(bualadh bos lag)
‘D’fhéadfaí í a chur,’ ar sé,
‘ach cá bhfios ná go nochtfadh sí arís –
dála Victoria i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.’
‘Nach bhfuil aon náire orthu?’ arsa Leiftí.
‘Cad dúirt tú?’ arsa Bean de Lása-Uí Mhóráin.
Moltar gan faic a dhéanamh
 12 in aghaidh, 2 ar son an rúin

Nuair a bhíonn siad amuigh ag siúl leis an ngadhar
nó ag tiomáint thar bráid
ligeann baill an Choiste orthu féin
nach bhfuil dealbh ar bith ann

Tá sé curtha glan as a n-intinn acu

Uaireanta fiafraíonn strainséirí
‘Cé hé mo dhuine, Fionn Mac Cumhaill, ab ea,
mo dhuine úd sa dealbh?’
‘Cén dealbh?’ an freagra.

Statue

Glengower has a new statue smack in the middle of the town
nobody knows who (or what) it represents
The Development Committee holds an emergency meeting
and it is established that permission was never granted –
or sought – to erect any kind of statue

It would cost too much to dismantle it
where should it go?
Sydney, Australia, embraced an unwanted statue of Victoria
but that was then. This is now.
It would be wrong to blow it up
‘We’re not the IRA’ declares the Chairman
(to faint applause)
‘We could bury it,’ he suggests
‘But it might be exhumed as was a statue of Victoria
in University College Cork.’
‘Have they no shame?’ asks Lefty.
‘What did you say!?’ says Mrs de Lacy-Moran.

He proposes to do nothing
the motion is passed: 12 yeas 2 nays

When out walking the dog
or driving through town
members of the Committee
pretend it doesn’t exist

It has been put out of their minds

Sometimes a stranger might ask:
‘Who’s your man, Finn Mc Cool is it? The statue?’
‘What statue?’ is the standard reply.