2018-02-18

Ceo

Ceo

Titeann ceo, ag sileadh go mín ar Ghleann na nGabhar.
Ní fhacadar a leithéid riamh cheana
(ó chuaigh an béaloideas i léig).

Luíonn ar nithe nach bhfuil ann níos mó
caidéal an pharóiste
cnámha linbh
lámhscríbhinní Gaeilge: aistriúchán a dhein
 Seán Bán an Ghleanna ar Virgil

Titeann an ceo ar nithe nach raibh riamh ann
ar an mbaguette a iompraíonn an dealbhóir
 M. Thierry Gillet tríd an mbaile
is nach baguette in aon chor é
ach go meabhraíonn a bhaile dúchais Rennes dó

Measann duine áirithe go bhféadfaí é a ithe.
Blaiseann sí spúnóg den cheo agus í sásta leis.
Foilsíonn cúpla oideas sa pháipéar áitiúil
ceo le mil, le cnónna agus mar sin de.

Duine eile á mheas gur cheart sampla a ghlacadh den cheo
is é a chur go dtí an Rialtas
ar eagla gur bhaol don phobal é.
Nach ón Rialtas a tháinig sé an chéad lá
arsa fear eile.

Níor chuaigh éinne amach ina dhiaidh sin
go dtí gur ghlan an ceo.

Fog

Fog falls, trickling softly on Glengower.
They’ve never seen the likes before
(not since the death of folklore).

It settles on things no longer there
the parish pump
a baby’s bones
Gaelic manuscripts: a version of Virgil
by one Seán Bán an Ghleanna

It falls on things that never existed
on the baguette which the sculptor
M. Thierry Gillet carries through the town
and which is not a baguette at all
but reminds him of home, Rennes

Someone decides this fog can be eaten.
She tastes a teaspoon of it and is content
publishes a few recipes in the local rag
fog with honey, with nuts . . . that sort of thing.

Someone else of a mind to take a sample of said fog
and send it up to the Government
in case it’s any danger to the public.
Another says, wasn’t it the bloody Government that issued it in the first place.

After that, no one ventured out till the fog cleared.