Maidir le/About

Togra ag Gabriel Rosenstock.
Is é Aonghus Ó hAlmhain riarthóir deonach an suímh.
Foilseofar sleachta as saothair foilsithe agus neamhfhoilsithe Gabriel anseo, maille eolas faoi na saothair foilsithe.

Tá liostaí dá shaothair ag Barnes and Noble, ag Litríocht ag http://www.worldcat.org/ agus ag Cló Iar-Chonnacht.

A project of Gabriel Rosenstock's
Aonghus Ó hAlmhain is the voluntary administrator of the site.
Extracts from published and unpublished works by Gabriel will be posted here, as well as information on published works. 

Lists of his works may be found at Barnes and Noble, Litríocht , http://www.worldcat.org/ and  Cló Iar-Chonnacht.