2016-03-25

Mantra Mór chun an Bás a Chloí


OM, machnaímid ar an Trí-Shúileach
atá ionainn go léir ina chumhracht:
Saor sinn ó gach ceangal saolta
faoi mar a shaortar an cúcamar aibí ón athair