2016-03-22

Smaoineamh an Lae

 

 "Rófhada atá oibrithe an domhain ag feitheamh le Maois éigin chun iad a threorú amach as an sclábhaíocht. Ní threoróinnse amach sibh dá bhféadfainn é; más féidir sibh a threorú amach, is féidir sibh a threorú ar ais arís. Mholfainn daoibh bhur n-aigne a dhéanamh suas agus a rá nach bhfuil aon ní nach bhféadfadh sibh féin a dhéanamh daoibh féin." 

 Eugene V. Debs