2023-03-01

Kabir

 VII

Sâdho, Brahm alakh lakhâyâ
When He Himself reveals Himself, Brahma
brings into manifestation That which can never be
seen.
As the seed is in the plant, as the shade is in
the tree, as the void is in the sky, as infinite forms
are in the void—so from beyond the Infinite, the
Infinite comes; and from the
Infinite the finite
extends.
The creature is in Brahma, and Brahma is
in the creature: they
are ever distinct, yet ever
united. He Himself is the tree, the seed, and the
germ.
He Himself is the flower, the fruit, and the
shade.
He Himself is the sun, the light, and the
lighted.
He Himself is Brahma, creature, and
Maya.
He Himself is the manifold form, the infinite
space;
He is the breath, the word, and the
meaning.
He Himself is the limit and the limitless:
and beyond both the
limited and the limitless is
He, the Pure Being.
He is the Immanent Mind in
Brahma and in the creature. The Supreme Soul is
seen within the soul,
the Point is seen within the
Supreme Soul, and within the Point, the reflection
is seen again.
Kabîr is blest because he has this
supreme vision!Nuair a nochtann Sé É féin,
Léiríonn Bráma a dhofheictheacht.
Faoi mar atá an síol sa phlanda,
An scáil sa chrann,
An folús sa spéir,
Foirmeacha gan áireamh san fholús –
Mar sin is ó lastall den Infinideach
A thagann an tInfinideach.
Tá an neach i mBráma,
Agus Bráma sa neach:
Táid idirdhealaithe óna chéile
Ach fós féin táid aontaithe lena chéile go deo.
Is É féin an crann,
An síol,
Is an ginidín.
É féin an bláth,
An toradh,
Agus an scáil.
É féin an ghrian,
An solas,
Agus an ní atá soilsithe.
É féin Bráma,
An neach,
Is an Seachmall.
Is É an tIlchruthach É,
An spás gan teorainn;
Is É an anáil É,
An briathar,
Agus an bhrí.
Is É an teorainn É
agus is gan teorainn atá Sé,
An Ard-Bheith Íon.
Is É an Aigne Imeanach i mBráma É
Agus sa neach.
Feictear an tArd-Anam
Laistigh den anam,
Feictear an Pointe
Laistigh den Ard-Anam,
Agus laistigh den Phointe,
Feictear an scáil arís.
Nach méanar do Kabîr
Ar tugadh an ardfhís sin dó!

 

Ealaín le Masood Hussain (An Chaismír)
Téacs le Kabir Das (1398-1518)
Leagan Béarla le Rabindranath Tagore (1861 -1941)