2015-03-29

Within the Temple/ Laistigh den Teampall

Within the Temple

The middle of the things I know
Is the unknown, and circling it
Life's truth and life's illusion show
Things in the terms of sense and wit.

Bounded by knowledge thus, unbound,
Within the temple thus, alone,
Clear of the circle set around,
I know not, being with the unknown;

But images my memories use
Of sense, and terms of wit employ,
Lest in the known the unknown lose
The secret tidings of my joy.
Thomas MacDonagh

Laistigh den Teampall

I lár an scéil is léir an ní
Nach léir, is ina thimpeall téann
Na fírinní is na ciméaraí
Á léiriú féin is á gcur i gcéill.

Cúngraithe mar sin ag an eolas, gan chuing,
Laistigh den teampall mar sin, liom féin,
Glan ar an gciorcal timpeall orm, cruinn,
Ní heol dom faic, i gcríoch nach eol d’éinn’.

Ach tagann cuimhní chugam is íomhá
Is bainim feidhm go leor as an réasún
Chun nach n-imeodh an ní nach bhfuil le rá –
Cúis mo ríméid uile atá ina rún.