2015-10-06

Like a silkworm weaving/ Ar nós an tseiriceáin

Like a silkworm weaving

le Akka Mahadevi (12ú hAois)

Leagan Béarla: A. K. Ramanujan

Like a silkworm weaving
her house with love
from her marrow,
                              and dying
in her body's threads
winding tight, round
and round,
                              I burn
desiring what the heart desires.

Cut through, O lord,
my heart's greed,
and show me
your way out,

O lord white as jasmine.

-- from Speaking of Siva, by A K Ramanujan
Ar nós an tseiriceáin


Ar nós an tseiriceáin
is a teach á fhí aici
as a cuid smeara,
        agus í ag éag

i snáitheanna a colainne
fáiscthe go teann, timpeall
is timpeall,

               táim trí thine
ag mianta mo chroí istigh.

A thiarna,
gearr tríd an tsaint atá im chroíse,
léirigh do shlíse
amach,

a thiarna atá chomh geal le seasmain