2016-01-30

Chuala go luath sa lá faoi rúnChuala go luath sa lá faoi rún
Go mbeimisne beirt i mbád, ár ndís amháin,
Is gan fhios ag éinne ar domhan
Go rabhamar ar oilithreacht
Gan tír ar bith againn mar chríoch

Ar aigéan sin gan bhruach
Tú ag éisteacht led’ mheangadh ciúin
D’imeodh mo chuid laoithe ina srúill
Saor mar thonn, gan briathra á gcur in iúl

Nár tháinig fós an t-am?
Bhfuil dán nó dhó le scríobh?
Féach, an iarnóin tagtha síos go dtí an trá,
An solas lag ag éag
Éin ag filleadh abhaile ar a nead

Cathain a bheidh na slabhraí di
Is an bád ar nós lasairín na gréine
Slogtha ag an oích’?

File: Rabindranath Tagore
Cumadóir: David Leisner