2017-08-20

Haiku le Issa ón mbliain 1816

domsa amháin…
an ghealach mhór!
cumhracht na mbláthanna plumaí

.身一つに大な月よ梅がかよ

mi hitotsu ni ôkina tsuki yo ume ga ka yo