2017-10-07

Seanfhocail Choncáinise

1. Aang udkan nitodd, mon sottan nitodd.
Uisce a ghlanann an cholainn, fírinne a ghlanann an aigne.

2. Ambuss khaleale golleant karchata.
 Ith bia searbh, beidh tochas i do scornach.

3. Bhikareache kottent kavllo haglo.
Thit cac préacháin i mbabhla an bhacaigh. 

4. Boil sanddleleachea kanant vaztat ghantti.
An té a chaill tarbh, cloiseann sé cloigíní bó.

5. Chorachea monant channecho dubav.
Bíonn an gadaí amhrasach faoi sholas na gealaí.

6. Fest korta ganv, prisdentichem nanv.
Féile ag an mbaile, bualadh bos don mhéara.

7. Ghor-mogreak pormoll na.
Níl boladh ón tseasmain i do ghairdín féin.

8. Girest soro pielear alegr, gorib pielear bebdo.
Má ólann fear saibhir, is duine uasal é.
Má ólann fear bocht, is meisceoir é.

9. Hagrea fuddem vagrem khainchem?
An té a bhfuil a mhún air, is cuma leis má tá tíogar ar na gaobhair.

10. Handdir asa cheddo, sodta soglo vaddo.
Tá a maicín ar a cromán agus é á lorg ar fud an bhaile aici.

11. Undrachea ragan ghorak uzo lailo.
Chun ceacht a mhúineadh don luch, dhóigh sé an tigh go talamh.

13. Mov mellta thuim konnui khonddta.
D’fhéadfadh éinne bogach a thochailt.

14. Padricho sermao vhoneik nhoi.
Ní bhaineann seanmóir an tsagairt lena dheirfiúr chéile.

5. Thevoiachem ghor soddanch ponvta.
Bíonn an braon anuas i dtigh an tsiúinéara.

16. Xennantlo kiddo xennantuch urta?
An phéist sa bhualtrach, an mbeidh sí mar sin go deo?

17. Zango dakhoun faleam korop.
Leannán a chur abhaile le bánú an lae is gan ach na ceathrúna feicthe aige.


(Buíochas le Jose Lourenco)