2019-04-25

Ar muir is ar tír

muir agus talamh
faoina smacht...
nach beag atá ar eolas acu
rulers of land
and sea...
how precious little they know
κύριοι της γης
και της θάλασσας...
ελάχιστα γνωρίζουν

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou