2019-09-03

Nick Drake - Spraoi na maidine (From The Morning)Spraoi na Maidine

Do gheal an lá, is bhí sé go hálainn
Do gheal an lá ar an bhfód
An oíche do thit
Is bhí an t-aer go hálainn
Thit an oíche anallód.

Is féach ar an lá
Na dathanna go brách
Téir is foghlaim an cluiche sin -
Spraoi na maid'ne

Is éirímid
Táimid i ngach aon bhall
Táimid ag éirí ón bhfód
Í ar eití
Tá sí i ngach aon bhall
Tá sí mar pheiteal róis

Ó, na radhairc 'tá romhat
Na hoícheanta go deo
Téir is foghlaim an cluiche sin -
Spraoi na maid'ne

From The Morning

A day once dawned, and it was beautiful
A day once dawned from the ground
Then the night she fell
And the air was beautiful
The night she fell all around.

So look see the days
The endless coloured ways
And go play the game that you learnt
From the morning.

And now we rise
And we are everywhere
And now we rise from the ground
And see she flies
And she is everywhere
See she flies all around
So look see the sights
The endless summer nights
And go play the game that you learnt
From the morning.