2020-02-01

Anon (An tSín)

Seated luohan with a servant
late 18th–19th century
Iad siúd a ghabh romham
is iad ag guí de shíor
go dtiocfainn ort
            moladh is buíochas leo
            a shearc, suigh tamall faoi scáth crainn

those who have gone before me
who pray ceaselessly
that I might find You
            praise  to them and gratitude
            beloved, sit a while beneath a tree