2012-12-18

A Hafiz, cad is gáire ann?


Éalaíonn gáire uainn anois is arís. Cad is gáire ann? Duine ab ea Hafiz a chuir an cheist sin air féin agus is maith liom an freagra a tháinig uaidh. Misteach Peirseach ón 14ú haois ab ea Hafiz, mórfhile.

Cad is gáire ann? Cad is gáire ann?
Dia ina dhúiseacht is ea é! Ó, sé Dia ina dhúiseacht é!
Sé an ghrian é is a chloigeann ceansa á bhogadh amach aige
as scamall
a bhí á iompar rófhada agat,
is a cheil do shúile is do chroí.

Is Solas é a bhriseann an talamh le haghaidh an Ollstruchtúir sin
is d'Fhíor-Cholainnse ann - agus an Fhírinne a thugtar air.

Sé an Sonas é a thugann bualadh bos dó féin agus a imíonn ansin ar eite
chun barróg a bhreith ar gach neach is ar gach aon ní ar domhan.

An réalta thuaidh is ea an gáire
is é ina ghlac ag ár Leannán
agus is é a deir Sé de shíor:

"Sea, a stóiríní, tagaigí liom sa tslí,
tagaigí chugamsa agus gráigí!

Tagaigí chugam is bhur mbéal tláith ag bogadh
agus bhur dteangacha áille a chanann amhráin
is bhur gcuid gluaiseachtaí - gluaiseachtaí draíochta
na gcos is na lámh, na bhfaireog is na gceall - is iad ag damhsa!!

Tuigigí i súile Dé,
gur teanga éachtach is ea an uile Ghluaiseacht,
agus gach píosa ceoil - Ceol binn fiáin!!"

A Hafiz, cad is gáire ann?
Cén rud é seo an grá, an gáire sárluachmhar seo
atá ag borradh inár gcroí?

Fuaim ghlórmhar an anama é
is é ina dhúiseacht!
~ Hafiz ~