2012-12-04

Fóta Haiga: Teaghlach Lilí

Íomhá Ron Rosenstock

maidin ghlas -
lilí ina chéile
go tláith
chilly morning -
lilies gently
in each other