2013-09-05

Graifítí an Lae: Karl Marx

Téigh do bhealach féin agus lig do na daoine a bheith ag caint.

Karl Marx (1818-1883)