2019-10-13

Franz von Stuck

Franz von Stuck
seachain!
d'iompódh a shúile an croí ina luaithreach -
cosantóir parthais
beware!
his gaze can turn the heart to ashes -
guardian of paradise

leuk oot!
yon gove'll turn the hert tae aise -
gairdian o paradise


Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
気をつけて!
彼のまなざし心を灰にするの
楽園の衛視

Leagan Seapáinise: mariko sumikura