2020-06-21

Paidir

Nár lige dia


go n-éireoidh liom.
          

                      Mharódh sé m'aigne.

Is é a bheadh ann
           mionbhás
           is ansin scriosfaí

ar fad mé. Má éiríonn liom

                                 tabharfaidh mé aghaidh air. Ligfidh mé dó

dul tharam

                       os mo chionn agus tríom.

 Agus nuair a bheidh sé curtha
                       díom
                                                agam, iompód ionam féin

                      d'fhonn é 

a rianú. Ní

bheidh aon ní        aon ní fágtha

faic.
                      Mise amháin a bheidh fágtha.


David Tomas Martinez

Prayer