2021-07-07

Tanka


Féinphortráid, Adolf Hitler (1910)

abhainn bhréan an ama
is í ag rith go síoraí
tóg uaim é mar radharc
        an nglantar gach ní sa mhuir
        'bhfuil gach neach ina Bhúda?
it flows for ever
the dirty river of time
i cannot watch it
        are all things cleansed in the sea
        is everyone a Buddha?