2023-08-12

pomegranate / pomagránait

       Ohara Koson 


The shy little pomegranate bud,
blushing to-day behind her veil,
will burst into a passionate flower
tomorrow when I am away.

Bachlóg bheag chúthail na pomagránaite
ag luisniú laistiar dá caille,
pléascfaidh ina flós paiseanta
amárach agus mise as láthair.

Tagore 
(from Fireflies, proverbs, aphorisms, maxims)