2013-10-05

Duan don Chailín Crón

Ó dheas ó dheas in Dixie
    (Briseann sé mo chroí)
Crochadh mo leannán dorcha
    Ag Crosaire an Chrainn.

Ó dheas ó dheas in Dixie
    (Corp basctha sa ghaoth)
D’fhiafraíos-sa de gheal-Íosa
    ‘An fiú an phaidir bhaoth?’

Ó dheas ó dheas in Dixie
    (Briseann sé mo chroí)
An grá ina scáil tarnocht
    Ar lomaghéag an chama-chrainn.
Langston Hughes

Song for a Dark Girl


Way Down South in Dixie
    (Break the heart of me)
They hung my black young lover
    To a cross roads tree.

Way Down South in Dixie
    (Bruised body high in air)
I asked the white Lord Jesus
    What was the use of prayer.

Way Down South in Dixie
    (Break the heart of me)
Love is a naked shadow
    On a gnarled and naked tree.