2013-10-26

Góstaí Jack Kerouac/The Ghosts of Jack Kerouac

Ba ghóstaí iad go léir
d’athair bocht
do mháthair bhocht
Gerard, do dheartháir bocht
do mhná céile bochta
d’iníon bhocht
an bóthar
ag cur thar maoil le góstaí
scríbhneoirí, góstaí uile,
Ginsberg, Burroughs,
Snyder, Corso,
Ferlinghetti
gósta Thomas Wolfe
Whitman
Han-Shan
scamaill
sléibhte
giall cnámhach Neal Cassady
gósta an Chroí Ró-Naofa
zen
snagcheol
haiku
benzedrine
uisce beatha
an gósta sa bhuidéal folamh
striapacha
foilsitheoirí
Ku Klux Klan
góstaí Mheicsiceo
Cheanada
Mheiriceá
is na Briotáine
d’fhéadfaí dul ar aghaidh
ach níl aon deireadh
leis an mbóthar
téann sé ar aghaidh
is ar aghaidh
an gósta ionatsa
ar crith
roimh an duine

Oíche mhaith, Jack
They were all ghosts
your poor father
your poor mother
Gerard, your poor brother
your poor wives
your poor daughter
the road
teeming with ghosts
writers, all ghosts,
Ginsberg, Burroughs,
Snyder, Corso
Ferlinghetti
the ghost of Thomas Wolfe,
Whitman
Han-Shan
clouds
mountains
the bony jaw of Neal Cassady
the ghost of the Sacred Heart
zen
jazz
haiku
benzedrine
whiskey
the ghost in the empty bottle
prostitutes
publishers
Ku Klux Klan
the ghosts of Mexico
Canada
America
Brittany
one could go on
but there’s no end
to the road
it just goes on
and on
the ghost within you
trembling
before the man

Good night, Jack