2014-10-31

Ar an lá seo 31 Deireadh Fómhair
"Anocht Oíche Shamhna, a Mhongó Mangó.
Sop is na fuinneogaibh; dúntar na doirse.
Éirigh id' shuí, a bhean an tí.
Téirigh siar go banúil, tar aniar go flaitheamhail.
Tabhair leat ceapaire aráin agus ime
ar dhath do leacain fhéin;
a mbeidh léim ghiorria dhe airde ann
agus coiscéim choiligh dhe im air.
Tabhair chugham peigín de bhainne righin mín milis
a mbeidh leathnach 'na chosa
agus uachtar 'na mhullaigh;
go mbeidh sé ag imeacht 'na chnocaibh
agus ag teacht ina shléibhtibh,
agus ba ó leat go dtachtfadh mé,
agus mo chreach fhada níor bhaol dom."