2014-10-09

Rún Roswell/ The Roswell Secret


RÚN ROSWELL

Thánadar chun rud éigin a rá linn
ach níor thuig éinne a n-urlabhra -
i nGaeilge a bhí an teachtaireacht

THE ROSWELL SECRET

They came to tell us something
but no one understood their speech -
the message was in Irish