2016-02-22

TAO

Bain amach folús IOMLÁN

Cloígh go dlúth le ciúnas
Tuig an rud coitianta

Osclaíonn an aigne

Músclaítear atrua san aigne oscailte

Músclaíonn atrua uaisleacht
Músclaíonn uaisleacht neamh
Músclaíonn neamh TAO

Maireann TAO

Cailltear an cholainn

Ní baol

Lao Tzú