2016-10-08

Dá Ghrá Geal

Dá Ghrá Geal

Ivor Gurney


D'imigh sé: lenár bpleananna
   Níl bun ná barr.
Ní shiúlfar níos mó ar Cotswold
   Caoirigh ag iníor
   Go ciúin gan aird.

 An cholainn lúfar
   Ní mar b'eol duitse í
Ar an tSevern
    Faoin ngorm-spéir
    Is ár mbáidín ag gearradh tríthi.
   
Ní aithneofá anois é . . .
   Ach ba uasal é a bhás
Mar sin clúdaigh é
   Go bródúil le sailchuacha a d'fhás
   Corcra ar an mbruach glas.

Clúdaigh, clúdaigh go luath é!
   Agus ceil go dlúth
Le bláthanna na cuimhne
   An rud fliuch rua
   A chaithfidh mé a dhearúd.
   

To His Love

Ivor Gurney

He's gone, and all our plans
   Are useless indeed.
We'll walk no more on Cotswold
   Where the sheep feed
   Quietly and take no heed.

His body that was so quick
   Is not as you
Knew it, on Severn river
   Under the blue
   Driving our small boat through.

You would not know him now ...
   But still he died
Nobly, so cover him over
   With violets of pride
   Purple from Severn side.

Cover him, cover him soon!
   And with thick-set
Masses of memoried flowers—
   Hide that red wet
   Thing I must somehow forget.
  
  

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ


Έφυγε, και όλα τα σχέδιά μας
Στα αλήθεια άχρηστα είναι.
Δεν θα περπατήσουμε πια στο Kότσγουολντ
Όπου τα πρόβατα τρώνε
Ήσυχα και αμέριμνα.

Το σώμα του που ήταν τόσο γρήγορο
Δεν είναι όπως
Το ήξερες, στον ποταμό Σέβερν
Κάτω από το γαλάζιο του ουρανού
Οδηγώντας τη μικρή μας βάρκα.

Δεν θα τον αναγνώριζες τώρα...
Και όμως πέθανε
Με αξιοπρέπεια, για αυτό σκεπάστε τον
Με υπηρήφανες βιολέτες
Μωβ από τη μεριά του Σέβερν.

Σκεπάστε τον, σκεπάστε τον γρήγορα!
Και με γενναίες
Αγκαλιές ενθύμια λουλούδια --
Κρύψτε αυτό το καταματωμένο
Πλάσμα που πρέπει κάπως να ξεχάσω.

Leagan Gréigise Sarah Thilykou