2018-07-13

Tusa a adhraim

File:Pietro Metastasio
Cumadóir: Mozart

Tusa a adhraim

Tusa a adhraim
Aigne na síoraíochta
Foinse na beatha
Ní bréag a rá;

Is gluaiseann gach aon ní
Tríthi is braitheann
An chruinne leathan
Uirthi go brách.

Te solo adoro

Te Solo Adoro
Te solo adoro,
Mente infinita,
Fonte di vita,
Di verità;

In cui si muove,
Da cui dipende
Quanto comprende
L'eternità.