2020-09-02

Is Úrnua Gach Lá a Bhíonn an Grá

 An lá a d'fhoghlaimíos ceacht an ghrá
Scanraigh an mosc mé.
D'fhéachas thart, isteach i dteampall liom
Is is iomaí druma a bhí á bhualadh ann.
Is úrnua gach lá a bhíonn an grá.

D'éiríos bréan de na Véidí is den Qúrán,
Idir dhul ar mo ghlúine is umhlú, scriosadh mo chlár éadain.
Ní sa scrín Hiondúch ná i Meice atá Dia.
An té a thagann Air, tá an solas feicthe aige.
Is úrnua gach lá a bhíonn an grá.

Dóigh an ruga urnaí, bris an pota uisce,
Éirigh as an bpaidrín, caith uait an bhachall.
Arsa na leannáin in ard a gcinn is a ngutha:
'Séan an fheoil chaisir agus ith na mairbh.'
Is úrnua gach lá a bhíonn an grá.

Bhuail Heer agus Ranjha lena chéile cheana féin:
Is fuar di dul á lorg san úllord – 
Tá Ranja cheana gafa ag a géaga.
Chaill sí a céadfaí, tá a ciall tagtha chuici arís.
Is úrnua gach lá a bhíonn an grá.

Bulleh Shah