2021-04-03

scaoiltear saor pobal Dé!

Críost i Liombó
Fra Angelico

 

bíodh an diabhal
ag Sátan  . . . 
scaoiltear saor pobal Dé!