2021-05-16

Glantóir Sráide

 Glantóir Sráide

"A ghlantóir sráide, tá rud éigin fútsa
a chuireann isteach orm. Ag siúl na sráideanna duit,
an ní nach bhfuil caillte agat á lorg agat.
Ní thiocfaidh tú ar a leithéid sin go deo!"

Freagraíonn an glantóir mé: "Nach ait an diabhal rud é,
mura dtagaim ar an ní nach bhfuil caillte agam
éirím an-suaite ar fad!"

Ní thagtar ar aon ní, ní chailltear aon ní,
ní sa chaint ná sa tost é. Ní hé
seo ná siúd é, ach iad araon.

Attar (c.1145 -1221)


Street Cleaner

"Street cleaner! There's something about you
that I can't figure out. There you go, walking the streets
in search of something you haven't lost.
How are you supposed to find something of that nature?"

The cleaner says: 'It's devilishly odd,
If I can't find what I haven't lost
I become unbelievably upset!"

Nothing is ever found, nothing is ever lost,
it's neither in speech nor in silence. Not one thing
or another. But both.