2023-01-03

Winslow Homer

táimid inár ndaoir
saothraímis dúinn féinig
ní do dhaoine eile
    cathain a bheidh saoirse ann
    is gach éinne ar comhchéim?
why work for others
when we could work for ourselves
humans, together
    when will our slavery end
    when will we all be equal?
de ce altora
să le muncim, cînd nouă,
oameni toți suntem,
     sclavia cînd va sfîrși,
     egali cînd vom putea fi?

Leagan Rómáinise le Olimpia Iacob.