2017-09-28

A Naofacht, an Pápa/ His Holiness, the Pope

A Naofacht, an Pápa Vúdú Houngwe Towakon Guedehoungu

Beannaigh mé
lena bhfuil agat
fuil an choiligh!
táimse ullamh
agus beannaigh mo charasa, Derry,
a bhfuil sólás de dhíth air
Áiméan
 

His Holiness, Voodo Pope Houngwe Towakon Guedehoungu

Bless me,
with whatever you’ve got
the blood of a cockerel!
I am ready
and bless my friend, Derry,
who is in need of comfort
Amen