2018-09-14

Na Naimhde

Thugadar a gcuid raidhfilí leo anseo
lán de phúdar gunna, d'ordaíodar sléacht gan taise,
fuaireadar pobal rompu agus amhráin acu á rá,
pobal ar aontaigh an dualgas agus an grá iad,
is thit an gearrchaile caol a d'iompair an bhratach
agus ógánach gonta lena taobh, aoibh an gháire air
is bhí alltacht ar an bpobal is ghabh arraing tríothu
ar fheiceáil threascairt na marbh dóibh.

Ansin, san áit sin
nuair a thiteadar ina bpleist, marbh,
íslíodh na bratacha le go bhfliuchfaí le fuil iad
is ardaíodh arís iad os comhair na bhfeallmharfóirí.
Éilimse pionós
in ainm na marbh sin, na mairbh seo againne.

Éilímse go gcuirfí pionós
orthu siúd a dhoirt fuil ar ár bhfód dúchais,
Éilímse go gcuirfí pionós
ar an mbásadóir a d'ordaigh an bás seo,
Éilímse go gcuirfí pionós
ar an bhfealltóir a fuair ardú céime de dheasca na coire sin

An té a d'ordaigh an céasadh seo
éilímse go gcuirfí pionós air.
Iad siúd a chosain an choir
éilimse go gcuirfí pionós orthu.

Ní mian liom go sínfí lámh chugam
lámh atá dearg le fuil ár muintire.
Pionós a éilím.

Ní mian liom iad a bheith ina n-ambasadóirí againn
ná a bheith ina suí go sámh sa bhaile,
is mian liom go ndéanfaí breithiúnas orthu,
sa chearnóg seo, san áit seo.
Pionós atá uaim.

Pablo Neruda

[Irish-language version: Gabriel Rosenstock]

   

Los Enemigos


Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.

Entonces, en el sitio
Donde cayeron asesinados,
Bajaron las banderas a empaparse de sangre
Para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
Por estos muertos, nuestros muertos
Pido castigo.

Para los que de sangre salpicaron la patria,
Pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
Pido castigo,
Para el traidor que ascendió sobre el crimen
Pido castigo.

Para el que dio la orden de agonía,
Pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
Pido castigo.

No quiero que me den la mano
Empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.

No los quiero de embajadores,
Tampoco en su casa tranquilos,
Los quiero ver juzgados,
En esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.

Pablo Neruda