2019-02-07

Aon Dath

Aon dath anois, aon dath, tusa is mise.
Féachaimse ort, a Phanduranga, féachaint amháin,
                                    ní hann duit, ní hann dom.

Síothlaíonn na paisin sin.

Is ann don cholainn..
Feonn an cholainn.

Is aon sinn, ní hann dom, ní hann duit.

Arsa Soyara: Cé a fheictear?
    Cé atá i mbun féachana?

Soyarabai


One Colour

One colour now, one colour, you and me.
I look at you, Panduranga, one look, no you, no me.

Those passions quieten.

The body is.

The body withers.

One now, no me, no you.

Soyara says: Who's being seen?
    Who's doing the seeing?

Soyarabai   

[Trans. Jerry Pinto & Neela Bhagwat]