2019-02-04

Issa: míniú ag teastáil

i measc na mblár láibe
is iad na mná is túisce
a éiríonn doiléir

the women first turn hazy over the tidal flats

Cad is brí leis sin?!
Theastódh Seapánach uait chun brí cheart a bhaint as an haiku sin:

onna kara saki e kasumuzo shiohigata

Deir Hiroaki Sato sa leabhar On Haiku (New Directions Books, 2018) gur ag spraoi leis an bhfocal deireanach sa haiku, shiohigata, atá Issa, focal a chiallaíonn " 'tidal flats', which readily invokes shiohigari, 'digging for clams'. In Japan, clamming became a popular recreational activity with women … Issa says women go farther out from the shore than men."
 
Is dócha go bhfuil haiku a scríobh ag Éireannaigh nach dtuigfeadh an gnáth-Seapánach- haiku nach dtuigfeadh an tÉireannach féin!