2021-10-11

Ársa

 Bádh mé i dtine thú bheith im' sheilbh agam, dódh mé
In abhainn gan tú bheith im' sheilbh agam, chónaíomar
Le chéile ar feadh an ama i dteach míle seomra
Agus scaradh ar feadh míle bliain sinn.
Deich nóiméad ó shin do thógamar ár bpáistí a chlúdaíonn
An domhan agus dearmad déanta acu gurbh ann dúinn.
Ní maya a bhí ann, ní dréimire chun na foirfeachta,
Ba é solas fuar na gréine ar an domhan teolaí seo é.

Nuair a chasas chuais go hIfreann. Nuair a theith
Do longsa an cath leanas thú is chailleas an domhan
Gan aon chathú ach le comhchoiriú anfach.
La éigin amach anseo ar dhorchla sin an uafáis
An té a cheannóidh an grianghraf seo díot ar mhaithe leis an
bhfráma
Ag stalla i gcathair mheathlaithe scrúdóidh sé d'aghaidh
Agus socróidh sé tearmann a thabhairt di tamaillín eile
ó uiscí na hanaithnideachta, aigéid na hanála.

Antique

I drowned in the fire of having you, I burned
In the river of not having you, we lived
Together for hours in a house of a thousand rooms
And we were parted for a thousand years.
Ten minutes ago we raised our children who cover
The earth and have forgotten that we existed.
It was not maya, it was not a ladder to perfection,
It was this cold sunlight falling on this warm earth.

When I turned you went to Hell. When your ship
Fled the battle I followed you and lost the world
Without regret but with stormy recriminations.
Someday far down that corridor of horror the future
Someone who buys this picture of you for the frame
At a stall in a dwindled city will study your face
And decide to harbor it for a little while longer
From the waters of anonymity, the acids of breath

Robert Pinsky