2014-04-17

Ar an lá seo 17 Aibreán

Ar an lá seo Aibreán 17, 1897, rugadh Nisargadatta Maharaj
“Níl ag teastáil ach aigne chiúin. Tarlóidh gach aon rud eile i gceart ach an aigne a bheith ciúin. Faoi mar a chuireann éirí na gréine beocht sa domhan, cuireann an fhéinfheasacht athruithe i bhfeidhm ar an aigne. . .
“Níl le rá ag an ngúrú leat ach:
‘A dhuine na n-árann, tá breall ort mar gheall ort féin. Ní tusa an duine is dóigh leat féin atá ionat.’ ”
“Nuair nach n-éilíonn tú aon rud ar an domhan, ná ar Dhia, nuair nach bhfuil aon ní ag teastáil uait, aon ní á lorg agat, gan a bheith ag súil le haon ní, is ansin a thiocfaidh an Ard-Staid chugat gan chuireadh gan iarraidh.”
“Is fuirist coincheapa a léirmhíniú agus a chraobhscaoileadh. Is deacair agus is annamh, áfach, gach aon choincheap a chaitheamh as do cheann.”